top of page

Klachten

Klachtenprocedure

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken. 
 

Melden bij medewerker van Oma’s Knopendoos  
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Oma’s Knopendoos (via: info@omasknopendoos.nl ). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De eigenaar zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen. 
  

Externe klachtenfunctionaris 
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Oma’s Knopendoos. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.    Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Oma’s Knopendoos via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.    

Geschilleninstantie  
Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kún je ervoor kiezen een rechtszaak aan te spannen, maar je kunt er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. 

Omas Knopendoos

Installatieweg 31

8251 KP  Dronten

info@omasknopendoos.nl

(0321) 383 101

Mirjam (06)  41 28 34 84

Margo (06) 39 21 90 66

Dagbesteding kan ook worden gevolgd op basis van PGB. Hierin maak jij zelf afspraken over de zorg. Jij bent dan, eventueel samen met je bewindvoerder of curator, de baas over je eigen zorgtraject. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan voor je hiervoor in aanmerking komt. Het zorgkantoor waar je onder valt, kan je hier meer informatie over geven. 
 

Om dagbesteding te volgen op basis van de WMO werken we volgens de 'Dronter Koers'.

 

Dat betekent dat je toestemming van je gids nodig hebt, voordat je bij ons kunt beginnen.
 

Samen met een gids breng je je mogelijkheden in kaart en wat er nodig is om jou te ondersteunen. Daarvoor stelt jouw gids een routeplan op. Daar hoort een beschikking bij. Pas als de gids de beschikking heeft afgegeven mag je beginnen bij Oma’s Knopendoos.

Kom je uit Kampen, Lelystad of Elburg? Neem dan contact voor de mogelijkheden op met Mirjam

Omdat de zorgregels zo ingewikkeld zijn heeft de overheid geregeld dat iedereen die afhankelijk is van zorg onafhankelijke ondersteuning kan krijgen bij het regelen van zijn zorg. Dit heet onafhankelijke clientondersteuning. Druk hier voor de website.

bottom of page